Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

Sverige är ett land som generellt har och har haft god tillgång till vatten under lång tid. Under de senaste åren har dock torka och värme medfört att vattnet inte har räckt till för allas behov varför vattenbrist har uppstått. Det har inte enbart varit dricksvattennyttjandet som begränsats, även areella näringar såsom jord- och skogsbruk, industrier, naturvärden och vattenanknutna kulturmiljöer har påverkats på ett oönskat vis av vattenbrist. En vattenförsörjningsplan är ett av flera steg för hållbar utveckling. Att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner ingår i länsstyrelsers uppdrag i både Vattenförvaltningens åtgärdsprogram och i länsstyrelsens regleringsbrev.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss