Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2021:26 Anpassning till ett förändrat klimat - Åtgärdsprogram 2021-2025 för Jönköpings län

Åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra resilien-sen avseende klimatförändringar i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbe-tats fram genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser och bottnar i de sju prio-riterade klimateffekter som lyfts i den nationella klimatanpassningsstrategin. Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i tre block: 1. Strategiska åtgärder 2. Länsgemensamma åtgärder 3.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=9&context=25