Kortversion - Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och länets kommuner i samverkan med övriga aktörer i länet. Strategin tar sin utgångspunkt i länets behov som kopplas samman med regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Särskilt viktiga perspektiv i detta arbete är barnens rättigheter, särskilt sårbara grupper och tidigt våldsförebyggande arbete med barn och unga. Strategin belyser grundläggande frågor för ett hållbart samhälle där demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter är viktiga i det kommande arbetet. Det behövs ett sektorsövergripande arbete för att möta de utmaningar våldet innebär och för att säkerställa att kvinnor och män, pojkar och flickor har samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2020__6&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss