Översiktlig kulturhistorisk inventering Jönköping stad

Länsstyrelsen har under sommaren år 2017, översiktligt inventerat Jönköping stads bestånd av kulturmiljöer som riskerar att ta skada vid höga flöden av Tabergsån och Munksjön. Samtidigt kan förändrade nivåer i Vättern komma att få en kombinerad effekt på en översvämningssituation. Förarbetet är en del av ett omfattande åtgärdsarbete, där Sverige antagit det så kallade översvämningsdirektivet på grund av allt ökande klimatförändring och dess konsekvenser för samhället.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2019_29&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss