Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Minnen vid vatten: Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2017 – Nissans biflöden

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Nissans biflöden i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2018_04_2&context=25