Grön handlingsplan

Handlingsplanen är framtagen i samverkan med länets aktörer och är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, handlingsplan för grön infrastruktur och åtgärder för att nå friluftsmålen. Handlingsplanen består av fem olika delar: Sammanfattning, Del A Bakgrund, Del B Nulägesbeskrivning, Del C Insatsområden och vägledning och Del D Åtgärdsprogrammet 2018–2022.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss