Bidrag att söka för att uppnå miljömålen

Målet med denna sammanställning är att underlätta för kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder. Sammanställningen ska ge övergripande information och är inte heltäckande. Mer information om de olika bidragen får du hos respektive myndighet. I denna sammanställning lyfts endast de stöd som har en tydlig koppling till miljöåtgärder. Det kan finnas andra stöd som indirekt har positiva miljöeffekter. Denna sammanställning uppdateras en gång om året och den senaste finns alltid på Länsstyrelsens hemsida.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2018__10&context=25