Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Anpassning till ett förändrat klimat

Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län Reviderat 2017 Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks idag och de som inte kan förhindras i framtiden. Syftet med detta åtgärdsprogram är att vara en vägledning för länets aktörer för att aktivt möta klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet är framtaget inom organisationen för länets Klimatråd i samråd med berörda aktörer och verksamheter. Tack vare det engagemang och den expertkunskap som deltagare bidragit med har vi god förhoppning om att programmet utgör en relevant och genomförbar vägledning för berörda aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_17&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss