Flyktingguider och familjekontakter - En utvärdering av § 37a-projekt 2014-2015

För att stärka det civila samhällets roll i arbetet med integrationsfrågor och för att underlätta skapandet av kontakter mellan nyanlända och personer som är etablerade i samhället, kan kommunerna söka statliga medel. I enlighet med förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:112 § 37a), har alla kommuner i Sverige möjlighet att söka medel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. De projekt som beviljas inom ramen för förordningen ska syfta till att - underlätta etableringen i samhället och/eller - skapa nätverk och/eller - stödja språkinlärning och/eller - ge socialt stöd till ensamkommande barn I denna rapport sammanställs beviljade projekt och en bedömning och analys görs av de avslutade projektens resultat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_07&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss