Kommunikation är a och o

Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda den samverkansprocess som skett i arbetet med de regionala landskapsstrategierna. Tanken är att arbetet ska användas som underlag för kommande handlingsplaner för grön infrastruktur. Sammantaget blir man imponerad över de ansatser som gjort på länen för att öka samverkan och delaktighet inom naturvårdsarbetet. Samtliga län vittnar om att – även om samverkan tar tid – så är det en process som ger ett gott resultat i form av ökat kunskapsläge både hos länsstyrelsen och hos de man samverkar med, samt att förankringsprocessen för åtgärder blir enklare om alla berörda varit med från början.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_25&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss