Skyfallskartering i GIS

Denna manual är ett första steg för att på sikt kunna ta fram en vägledning för att på kommunal nivå kartlägga vilken samhällsviktig verksamhet som kan kopplas till extrema skyfall. Metoden kan med fördel användas av kommuner i deras arbete med risk- och sår-barhetsanalyser såväl som vid översikts- och detaljplanering. Vald metod har först tillämpats på Eksjö kommun i Jönköpings län och i manualen funge-rar Habo kommun i Jönköpings län som exempel. De data som använts är den nya nation-ella höjdmodellen samt data över fastigheter och sjöar. Dessa data syftar inte till att fast-ställa vilken data som är avgörande för analysen eller passar dina behov bäst, utan fungerar här som exempel. I ett GIS ryms ett näst intill oändligt antal kombinationer och möjligheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Krisberedskap
  • Miljö
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_28&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss