Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Nätprovfiske i Mycklaflon 2008

Mycklaflon nätprovfiskades inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter i havs- och vattenmiljö. Syftet med provfisket var att övervaka fisksamhället och följa upp de åtgärder som gjorts för att stärka rödingbeståndet. Provfiskeresultatet ska ligga till grund för Mycklaflons fiskevårdsområdesförenings beslut om vilka fiskevårdsåtgärder som är viktigast att arbeta med. Vid provfisket fångades abborre, bergsimpa, braxen, elritsa, gers, gädda, lake, mört, nors, sarv, sik och siklöja. Avsaknaden av röding i fångsten är alarmerande och indikerar att beståndet är svagt. Förmodligen är de yngre livsstadierna hos rödingen utsatta för ett hårt konkurrenstryck från flera av de fiskarter som har introducerats i Mycklaflon under 1900-talet, vilket hämmar beståndets tillväxt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_3&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss