Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utredning av möjliga underlag till en miljömålsindikator för anlagda våtmarker

Projektet syftar till att ta fram förslag på kompletterande miljömålsindikatorer för miljömålet Myllrande våtmark med avsikt att följa upp den biologiska mångfalden i anlagda, restaurerade eller återskapade våtmarker. Fokus har varit på anlagda våtmarker i odlingslandskapet. I rapporten presenteras de källor som ansetts kunna vara möjliga att använda som indikatorunderlag med en utredning av dess användbarhet. Projektet har tagit fram 20 idéer till indikatorunderlag. Ingen av idéerna som baserar sig på redan befintliga inventeringar eller uppföljning känns genomförbara. Det är framför allt en av idéerna som bedöms som mer användbar i nuläget, även om det återstår en del arbete innan en färdig indikator att visas på miljömålsportalen finns i drift, nämligen Mångfald i våtmark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_01&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss