Strategi för skyddsvärda träd

Länsstyrelsen i Jönköpings har arbetat med inventering av skyddsvärda träd sedan år 2004. I januari år 2013 hade cirka 76 000 träd inventerats i länet. Inventeringsarbetet har utgått från områden med kända förekomster av skyddsvärda träd och därefter har inventeringen betats av kommunvis. Arbetet med inventeringen har sin utgångspunkt i åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Programmet beslutades år 2004 (Naturvårdsverket 2004) och har reviderats vid ett tillfälle. Nuvarande program gäller mellan åren 2012-2016 (Naturvårdsverket 2012). Inom ramen för åtgärdsprogrammet har Länsstyrelsen haft möjlighet att betala ut bidrag för åtgärder som gynnar särskilt skyddsvärda träd, till exempel frihuggning av inväxta jätteekar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_07&context=25