Översiktlig inventering av storsvampar, mossor och lavar i östra delen av Vetlanda kommun

Totalt påträffades 66 rödlistade arter och 48 signalarter under inventeringen hösten 2010. Flest rödlistade arter noterades i Sällevadsån, Lillån/Djupaskuran och på Sundsängen, medan flest signalarter noterades i Sällevadsån, Djupaskuran och Gnyltån (Tabell 1). 8 av arterna berörs av de nationella åtgärdsprogrammen för hotade arter (Tabell 2.). Violgubbe Gomphus clavatus, sammetstaggsvamp Sarcodon martioflavus, bitter taggsvamp Sarcodon fennicus, koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii, granformen av blåfotad taggsvamp här kallad Sarcodon ”modestum”, hårklomossa Dichellyma capillaceum samt de bägge ängsmarksarterna praktvaxskivling, Hygrocybe splendidissima och fager vaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens. Antalet åtgärdsprogram som berörs är 4.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_11&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss