Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010

Länsstyrelsen i Jönköpings län har haft ett miljöledningssystem sedan år 2000. En miljöutredning togs fram 2001, vilken har reviderats under 2010 i enlighet med kraven i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Handlingsplan med mål och åtgärder för miljöledningssystemet revideras årligen i samband med verksamhetsplaneringen. Ansvaret för miljöledningsarbetet ligger i linjeorganisationen. Utvecklingsavdelningen samordnar miljöledningsarbetet och avdelningens chef är miljöansvarig. På varje avdelning finns ett miljöombud plus en ersättare. Föreliggande rapport redovisar resultatet av miljöledningsarbetet under år 2010. Länsstyrelsen miljödiplomerades för första gången 2008 enligt den så kallade Göteborgsmodellen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Organisation
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_25&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss