Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Geoenergi

Möjligheter och förutsättningar för geoenergi i Jönköping och Huskvarna. Geoenergi är en förnyelsebar (EU direktiv, 2009/28/EG) och lokalproducerad energi som kan förse till exempel byggnader med både värme och kyla. Utvinning värme från en geoenergianläggning bygger på värmepumpsteknik vilket kräver ett tillskott av högvärdig elenergi. Utvinning av kyla sker däremot normalt som så kallade frikyla och kräver minimalt med tillförd högvärdig energi. Två viktiga exempel på geoenergianläggningar är akviferlager och borrhålslager. Akviferlager och borrhålslager möjliggör växelvis inlagring och utvinning av värme eller kyla till eller från en geologisk formation. System där både värme och kyla nyttiggörs kan vara mycket kostnads- och miljömässigt fördelaktiga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_22&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss