Uppföljning av miljökvalitetsmålen för Jönköpings län 2010

Jönköpings län har 14 regionala miljökvalitetsmål. Då inga kriterier har tagits fram för hur uppföljningen av dessa ska göras enligt den nya bedömningsgrunden har ingen uppdatering av miljökvalitetsmålen gjorts på regional nivå för Jönköpings län. På nationell nivå bedöms ett av miljökvalitetsmålen kunna nås till målåret 2020, fem bedöms kunna nås om ytterligare åtgärder genomförs och åtta mål bedöms vara mycket svåra eller inte möjliga att nå inom tidsramen. För att ett miljökvalitetsmål ska bedömas som uppnått räcker det inte med att alla delmål uppnås. Genom att arbeta för att uppnå delmålen är man en bit på vägen för att nå hela miljökvalitetsmålet men det krävs ofta mer miljöarbete för att hela målet ska uppnås.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_30&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss