Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uppföljning av miljökvalitetsmålen för Jönköpings län 2009

Jönköpings län har 14 regionala miljökvalitetsmål. Av dem bedöms ett mål nås inom tidsramen, fem bedöms kunna nås om ytterligare åtgärder genomförs och åtta mål bedöms vara mycket svåra eller inte möjliga att nå till år 2020 (år 2050 för Begränsad klimatpåverkan). Bedömningen av de 14 regionala miljökvalitetsmålen överensstämmer med bedömningen av de nationella målen. För att ett miljökvalitetsmål ska bedömas som uppnått räcker det inte med att alla delmål uppnås. Genom att arbeta för att uppnå delmålen är man en bit på vägen för att nå hela miljökvalitetsmålet och det krävs mer miljöarbete för att hela målet ska uppnås. Jämfört med bedömningen år 2008 har trenden för Säker strålmiljö ändrats från neutral till negativ.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_50&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss