Klimat- och energistrategi med nya klimatmål för Jönköpings län

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till regional Klimat- och energistrategi inom ramen för ett regeringsuppdrag samt förslag till nya klimatmål för Jönköpings län. Klimat- och energistrategin är steg två i arbetet och bygger på det underlagsmaterial som redovisades i en lägesrapport den 31 oktober 2008 till regeringen (Meddelande 2008:34, Länsstyrelsen i Jönköpings län). Klimat- och energistrategin omfattar förslag till vision, strategiska överväganden och åtgärder. Visionen innebär att Jönköpings län till år 2050 ska vara ett plusenergilän, vilket betyder att behovet av energi har minskat och att den förnybara energin ger ett överskott. Vägen till att förverkliga visionen är strategiskt arbete på alla nivåer i samhället för minskad klimatpåverkan och energieffektivisering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_17&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss