Skyddsvärda insekter i Östra Smålands skogsbygder - Jönköpings län

Under 2007 och 2008 har omfattande inventeringar skett i gränstrakterna mellan Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Syftet har varit att kartlägga regionens förmodat artrika insektsfauna kopplad till det relativt välbevarande ålderdomliga jordbruks- och skogslandskap som finns i regionen. Resultatet med avseende på Jönköpings län presenteras här och tack vare den omfattande inventeringsinsatsen träder här fram ett artrikt och diverst landskap vars långsiktiga bevarande torde vara av nationellt intresse. Totalt har 880 arter av insekter bestämts till art. Inom de grupper som undersökningen fokuserat på har 290 arter av gaddsteklar, 70 arter av dagaktiva fjärilar, 121 arter av blomflugor och 370 skalbaggar eller spår efter dessa bestämts till art.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_04&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss