Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Förslag på nya miljömålsindikatorer för Myllrande våtmark

Projektet att ta fram miljömålsindikatorer för våtmarksförluster är ett RUS-projekt (Regionalt UppföljningsSystem). Syftet är att utreda hur en uppföljning skulle kunna göras av förändring av våtmarksareal, våtmarkskvalitet och den påverkan på våtmarker som sker. Detta ska utmynna i ett förslag på hur uppföljningen av våtmarker kan effektiviseras samt hur nya miljömålsindikatorer kan utformas. I arbetet ingick en studie av miljökvalitetsmål, miljömålsindikatorer och de hot som finns mot våtmarker. Utifrån denna togs ett förslag på 19 indikatorer fram. Dessa utvärderades och därefter gjordes en prioritering av indikatorförslagen efter genomförbarhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_32&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss