Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2007

Hög nederbörd och extrema vattenflöden präglade sommaren i Jönköpings län. Först under september kunde allmänt lägre vattenföring noteras. Effekterna av högvattnet på både elfiskeundersökningarna och resultatet från desamma var med största sannolikhet betydande. Högvattnet ledde till att öringtätheterna i de flesta vattendragen generellt minskade jämfört med normala säsonger. Minskningen av öringtätheten slog i första hand igenom på tätheten av årsungar vilket gjort resultaten mera svårtolkade utifrån perspektivet att utgöra underlag för länets kalkeffektuppföljning. Förutom minskade tätheter kunde det konstateras att det procentuella antalet vatten med öring, men även av flertalet övriga förekommande arter, jämfört med normalåret, minskat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_22&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss