Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2006

År 2000 påbörjades vid Länsstyrelsen ett projekt för att införa ett miljöledningssystem. Miljöutbildning för personalen genomfördes och en miljöutredning för hela verksamheten gjordes. Under år 2001 antogs en miljöpolicy, utarbetades mål och handlingsplan för år 2002 och vissa åtgärder genomfördes, till exempel en "papperskampanj" och när åtta nya tjänstebilar köptes in valdes biogasdrift. Så har arbetet fortsatt under de år som följt med nya mål och åtgärder. Ansvaret för miljöledningsarbetet ligger i linjeorganisationen och fram till och med år 2005 har sekretariatet för hållbar utveckling varit samordnare i miljöledningsarbetet. Efter en omorganisation som trädde i kraft år 2006 blev miljömålssekretariatet samordnare. På varje avdelning har funnits 1-2 miljöombud.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_08&context=25