Vind i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp?

Regeringen har för år 2006 givit länsstyrelserna i uppdrag att följa upp kommunernas riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS. Uppdraget innebär också att se till att riktlinjerna utformas så att de inte begränsar enskilda personers rättigheter. Länsstyrelsen har frågat länets kommuner om de har politiskt antagna riktlinjer. Fem av kommunerna har riktlinjer för bedömning av samtliga insatser som kan ges med stöd av LSS. I tre kommuner har brukarorganisationerna beretts möjlighet att lämna synpunkter på riktlinjerna. En kommun har sådana riktlinjer endast rörande insatsen korttidsvistelse. Tre kommuner har uppgivit att de har för avsikt att ta fram riktlinjer under 2006 - 2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_05&context=25