Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Karakterisering av avfall till deponi - Tillsynsprojekt 2007

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter angående karakterisering av avfall som går till deponi. Avsikten med den grundläggande karakterisering är att bättre kontrollera vad som läggs på deponi och därigenom hur lakvatten från de olika deponierna påverkar omgivande recipienter. För att kontrollera om föreskriften (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall efterlevs bland verksamhetsutövare i Jönköpings län har Länsstyrelsen under våren 2007 genomfört ett tillsynsprojekt. Syftet med detta projekt har varit att kartlägga situationen i länet vad gäller karakterisering av avfall som deponerats under år 2006.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_40&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss