Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av Mosippa (Pulsatilla vernalis)

Under år 2006 genomfördes en inventering av 84 lokaler med mosippa i Jönköpings län. Vissa av lokalerna återbesöktes även under år 2007. Inventeringen av mosippa Pulsatilla vernalis är en del i Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta. På varje lokal har en bedömning av mosippans bevarandestatus gjorts. Bedömningen baseras på en 3-gradig skala där bevarandestatus 1 innebär att arten har goda förutsättningar och mosippans population är ganska stor men åtgärdsbehovet är ändå stort för att mosippan ska finnas kvar i framtiden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_23&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss