Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2006

Resultatet från elfiskeundersökningarna i Jönköpings län sommaren 2006 präglas av sommarens låga nederbördsmängd som resulterade i en omfattande uttorkning av många vattendrag. Först under början av augusti föll återigen större mängder regn, men därefter ökade nederbördsmängderna avsevärt och vattennivåerna i vattendragen ökade från att ha varit låga till att åter nå upp till normalflöden för årstiden. Flertalet av de utförda elfiskena utfördes emellertid under juli till och med början av augusti varför effekter i form av påverkad fångsteffektivitet och, jämfört med normalförhållandet, minskade lokal-arealer kunde noteras. Fångsteffektiviteten kan dock påverkas åt båda håll vid minskande vattennivåer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_30&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss