Strategisk miljöbedömning i kommunal energiplanering - Granskning av energiplaner i Jönköpings län

Energifrågorna är högst aktuella i dagens samhälle. Omställningen till ett hållbart energisystem kräver en väl genomtänkt planering och kopplingen mellan energianvändningen och klimatproblematiken gör området än mer aktuellt på såväl internationell som nationell, regional och lokal nivå. År 1977 infördes Lagen om kommunal energiplanering vilken innebär att kommunerna genom energiplanering ska kunna redogöra för sin energianvändning. Sedan år 1998 finns det även krav på att energiplanerna ska innehålla en miljöanalys och under år 2005 infördes EU-direktivet om strategisk miljöbedömning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_03&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss