Bottenfauna i Jönköpings län 2005

En undersökning av bottenfaunan på 46 lokaler i rinnande vatten Årets undersökning har omfattat totalt 46 lokaler i rinnande vatten. Flertalet lokaler (39 stycken) låg inom Lagans avrinningsområde i länets sydvästra del. I Vätterns tillflöden undersöktes fyra lokaler. I västra delen av länet undersöktes två lokaler i Nissans vattensystem, och i öster undersöktes Bordsjöbäcken (Motala ström). Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och åtta lokaler var okalkade. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_28&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss