Utvärdering av elfisken i Vaggeryds kommun 2002-2004

Juli månad sommaren 2004 var mycket nederbördsrik vilket följdes av kraftigt stigande vattennivåer i vattendragen. Nederbörden ledde till att delar av Jönköpings län drabbades mycket hårt av översvämningar och högvattnet innebar även stora problem för elfiskets genomförande. Inga elfisken kunde utföras under juli månad i Vaggeryds kommun då vattennivåerna var betydligt över normal nivå. Under augusti sjönk vattenståndet, men i vissa vattendrag tvingades elfiskena trots det genomföras vid vattennivåer över det normala. På sex av de elfiskade lokalerna i Vaggeryds kommun saknas öring i fångsten 2004. På samtliga av dessa lokaler har fångsten av öring vid tidigare elfisken alltid varit mycket sparsam eller, vanligen, saknats helt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_02&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss