Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Jönköpings län -en sammanställning av inventeringar 2004-2005

Under 2004 och 2005 har Jönköpings län inventerats efter större vattensalamander, Triturus cristatus. Inventeringen skedde under våren, från mitten av april till mitten av maj, och totalt har 393 lokaler inventerats. Under 2005 återinventerades dessutom ett antal vatten med noterad förekomst av större vattensalamander under 1990-talet. Inventeringen utfördes huvudsakligen med hjälp av visuell observation nattetid med hjälp av pannlampa. På 119 (30%) av de 393 inventerade lokalerna noterades större vattensalamander och på 145 (37%) noterades mindre vattensalamander, Triturus vulgaris. Av de återinventerade 25 småvattnen återfanns större vattensalamander i 17. Arten hade alltså försvunnit från 8 (32%) av småvattnen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_43&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss