Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skyddsvärda träd i Jönköpings län - kunskapssammanställning

För att gynna rödlistade arter och deras livsmiljöer samt att bevara skyddsvärda träd i kulturlandskapet har naturvårdsverket författat ett nationellt åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Åtgärdsprogrammet tar bland annat upp bevarandemål och åtgärder för olika trädmiljöer. En sammanställning av det material som innehåller fakta om skyddsvärda träd (till exempel inventeringar som utförts i länet eller privatpersoners inrapportering) hjälper till vid en bedömning av hur långt Jönköpings län kommit i arbetet med att uppnå de fastställda målen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_23&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss