Bottenfauna i Jönköpings län 2004

En undersökning av bottenfaunan på 38 lokaler i rinnande vatten Årets undersökning har omfattat totalt 38 lokaler i rinnande vatten. Flertalet lokaler (20 st) låg inom Lagans avrinningsområde i länets sydvästra del. I Vätterns tillflöden undersöktes nio lokaler. I västra delen av länet undersöktes tre lokaler i Nissans vattensystem, och i öster undersöktes fem lokaler i Emåns vattensystem samt Bordsjöbäcken (Motala ström). Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och fyra lokaler i år var helt okalkade. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_27&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss