Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

"Varför ska länsstyrelsen bry sig om vi släpper ut lite olja i bäcken?" - kemikalieanvändning och emissioner i Storåns avrinningsområde

Rapporten redovisar ett examensarbete som genomförts för att kartlägga utsläpp av föroreningar från verksamhetsutövare till Storåns avrinningsområde. Rapporten visar hur dålig kunskap både myndigheter och verksamheter själva många gånger har om den faktiska kemikaliehanteringen och de emissioner som sker till vattendragen. Undersökningen baserar sig på undersökning av befintligt material på länsstyrelsen och på kommunerna i form av kemikalieförteckningar, miljörapporter samt anmälningar. Som bas för resultaten ligger också en enkätundersökning som samtliga tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter i avrinningsområdet har fått möjlighet att besvara.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_50&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss