Vård enligt LVM i Jönköpings län 2003

Under 2003 påbörjade kommunerna i länet 78 utredningar med stöd av lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) vilket var elva utredningar fler än 2002. Två kommuner har inte haft några utredningar. Kommunerna gjorde 28 ansökningar om vård enligt LVM till Länsrätten. Detta var en ökning med 40 % jämfört med 2002 då 20 ansökningar gjordes. Sett över en 10-årsperiod har antalet ansökningar annars legat på en relativt konstant nivå med i medeltal 30 ansökningar per år. Av de 28 personer som var föremål för ansökan om LVM-vård hade 21 varit omedelbart omhändertagna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_48&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss