Nätprovfiske i Store Mosse Nationalpark 2002-2004

För att få en bättre bild av fiskbestånden i sjöar och gölar i Store mosse nationalpark, har provfiske genomförts under somrarna 2002, 2003 och 2004 av personal från länsstyrelsen i Jönköping. Provfisken har skett i Kävsjön (2002), Häradsösjön (2003), Svartgölen (2003), Vitgölen (2003) och Kalvasjön (2004). I Kävsjön fångades abborre, braxen, gädda, mört och sutare. Fiskbeståndet i Kävsjön utgörs till största andel av mörtfisk (mört, braxen och sutare). I Häradsösjön fångades endast fyra mindre gäddor medan Vit- och Svartgölen var fisktomma. Att de sistnämnda gölarna var fisktomma beror förmodligen på att de har varit isolerade, utan synliga till- eller utlopp, under lång tid samt att syrebrist uppkommer vid långvarig isläggning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_54&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss