Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Elfiske i Jönköpings län. Resultat Eksjö

Flertalet av vattendragen i Eksjö kommun uppvisar goda förutsättningar för öringen. Kalkningsverksamheten bedöms ha varit framgångsrik i samtliga vatten, möjligen med undantag av Sågån där inga årsungar fångades säsongen 2002. Det råder dock viss tveksamhet om försurning är orsaken till detta då lokalens potential som uppväxtområde för årsungar av öring var mycket dålig vid undersökningstillfället. Den mänskliga påverkan på vattendragen i anslutning till elfiskelokalerna synes vara relativt liten. I Nyemålaån och Lövsjöbäcken (lokal Vattenfallet) har omfattande rensningar gjorts. I Lövsjöbäcken har även anläggandet av fördämningar medfört att öringens vandringsmöjligheter beskurits. Lätt rensning tycks ha gjorts i Brusaån samt Silverån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_20&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss