Kartering av skogsmark i Jönköpings län

För att tillgodose det långsiktiga synsättet startades projektet "Strategi för skydd av skogsmark i Jönköpings län". En stor del av projektet har bestått i att skapa en länstäckande översiktskarta för skogsmarken i länet. Arbetet har utförts med hjälp av satellitdata och resulterat i en karta bestående av ett flertal skogsklasser och våtmarksklasser. För att utvärdera kartans överrensstämmelse med verkligheten, det vill säga kartans säkerhet, har den jämförts med flygbilder och fältkontroller. Den totala överrensstämmelsen är 82 % vilket är bra. Ädellövskog visade sig vara svår att kartera med den valda metoden. Den färdiga kartan har använts i vidare analyser för olika skogstyper, som sedan används i den översiktliga naturvårdsplaneringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_01&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss