Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2002:36 Kalkningar i Vetlanda kommun 1999-2001 - måluppfyllelse och effekter

I Vetlanda kommun har kalkning skett sedan 1984. Idag bedrivs kalkning i elva åtgärdsområden i. Kalkningen sker med sjökalkning med båt och helikopter samt med tre doserare. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de höga naturvärden som finns i området och för att nå de nationella miljömålen "bara naturlig försurning" och "levande sjöar och vattendrag". Kalkning är också en åtgärd för att uppnå målet om "god ekologisk status" enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_36&context=25