Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskvandring vid Slottsmöllan 2012-2017

Nissan är med sin längd av 186 km en av södra Sveriges längsta åar. De södra delarna, strax innan ån mynnar ut i Laholmsbukten, har en lång tradition av goda fiskemöjligheter. Det var i Nissan, och i havet utanför Halmstad, som den berömda Halmstadlaxen fångades och exporterades redan på 1600-talet. Det har historiskt funnits gott om lax i Nissan men i början av 1900-talet, i samband med kraftverksutbyggnaden, försvann laxen helt från ån. Tack vare aktiv fiskevård med bl.a. utplantering av smolt finns det i dag återigen lax i Nissan. Slottsmöllans kraftverk är det nederst belägna kraftverket, endast 4 km uppströms Nissans mynning i Laholmsbukten, och utgör ett definitivt vandringshinder. Vid kraftverket finns två fiskvägar för att möjliggöra fiskpassage förbi anläggningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=130&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss