2013:02 - Förstudie om sociala risker i

I Sverige har risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) en viktig roll i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Statliga myndigheter, kommuner och landsting har enligt lag1 skyldighet att identifiera de hot och risker i samhället som kan leda till extraordinära händelser eller kriser. I dessa beskrivs risker som framförallt är av teknisk eller fysisk karaktär och kunskapen om hur vi ska hantera dessa risker är generellt god. På senare tid har risker av en annan karaktär påvisat brister i det svenska samhällets riskhanteringsarbete. Det handlar om sociala risker, som till stor del har sitt ursprung i de sociala samhällsproblem som finns idag. Dessa risker är i sig inte ett nytt fenomen, utan de har tagit sig uttryck i olika former genom olika tidsepoker.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_02&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss