Brukarundersökning 2012

År 2009 togs initiativ att utveckla en gemensam brukarundersökning, i syfte att skapa en strukturerad form för att ta till vara externa synpunkter i länsstyrelsernas förbättringsarbete. En metod för genomförande och en plattform för samverkan utvecklades i samverkan mellan ett antal länsstyrelser. Arbetet fick positiv uppmärksamhet och ingår sedan 2010 som ett delprojekt till Ledningsinformation i samverkan (LISA). Utfallet av undersökningen är ett av de prioriterade nyckeltal som årligen mäts och jämförs mellan länsstyrelserna. Syftet med den gemensamma brukarundersökningen är att följa upp utvalda verksamheter och få in underlag till förbättringsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__10&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss