Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vem bestämmer? Om rättssäkerhet, inflytande och självbestämmande på äldreboenden

I regleringsbrevet för 2008 har Regeringen uppdragit till länsstyrelserna att redovisa vilka insatser som genomförts för att tillsynen skall bli mer likvärdig. Regeringen vill också veta inom vilka områden och i vilken utsträckning gemensamt framtagna bedömningskriterier har använts. Vidare har samtliga länsstyrelser fått i uppdrag att i en gemensam rapport, sammanställa och redovisa den tillsyn som genomförts och de iakttagelser som gjorts i tillsynen under 2008. Redovisningen ska särskilt beskriva iakttagelser som avser rättssäkerhetsfrågor, äldres inflytande och självbestämmande, hänsynstagande till äldres integritet, personalens kompetens, insatsers innehåll och kvalitet samt äldres möjligheter till aktiviteter, social samvaro samt inom-och utomhusaktiviteter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__4&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss