Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så rapporterar du fynd vid kusten

En säl ligger på rygg med slutna ögon på en strand, ena fenan håller den över munnen. 

Vart ska du vända dig om du till exempel hittar en död säl eller en skadad val? Eller om du ser flytande olja i en vik, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art?

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön. Har du observerat något spännande eller okänt?

Du kontaktar Informationscentralen för Västerhavet via

E-post: infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Webbsida: Informationscentralen Västerhavet, Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats Länk till annan webbplats.

Facebook: Informationscentralen för Västerhavet Länk till annan webbplats.

Det finns också möjlighet att rapportera in dina observationer direkt till den som är ansvarig, exempelvis Statens veterinärmedicinska anstalt. I denna artikel listar vi några av de vanligaste frågorna kring fynd vid kusten och vilka kontaktvägar som finns.

Död säl på stranden

Det är normalt att sälar dör och ibland flyter iland på stränderna. I de flesta fall får naturen ha sin gång och sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur. Om sälen ligger olämpligt och kan bli en sanitär olägenhet, till exempel på en allmän badplats, kan du ta kontakt med kommunen så får de bedöma om den ska tas bort. Det gäller även i de fall där en död säl ligger olämpligt i ett naturreservat. Ligger sälen på en privat strand är det markägaren som får avlägsna den eller sänka den i havet om den utgör en olägenhet.

Skicka gärna in din observation med position och bild till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De ansvarar för forskning och övervakning om hälsotillståndet hos fisk, utter, tumlare och säl.

Rapportera dött djur, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av rapporter om döda sälar. På deras webbplats kan du rapportera om du har hittat en död säl.

Rapportera sälar, Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

"Övergivna" sälkutar

Undvik att störa ensamma knubbsälskutar längs stränderna. Honan finns ofta i närheten. Däremot kan gråsälskutar ibland behöva flyttas om de befinner sig långt upp på land. Det är tillåtet att efter tillstånd från jakträttshavaren flytta dessa till närmaste kuststräcka och släppa dem där. Men om kuten är nära stranden ska du låta den vara där den är. Om kuten är uppenbart sjuk – kontakta polis eller jakträttshavare.

”Övergivna” sälkutar, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Sjuka och skadade djur

Vad gör du om du hittar ett djur på kusten som verkar sjukt eller hart svåra skador? Svaret beror på hur allvarlig skadan eller sjukdomen är, men också på vilken art det gäller. Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Var noga med att aldrig ta i ett misstänkt sjukt djur utan handskar och lämplig skyddsutrustning.

Om du har hittat ett djur som är så pass skadat att det bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du kontakta markägaren. Är det ett större djur bör du även anmäla händelsen till Polisen, telefon 114 14.

Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen. Kommunen kan också ha jägare och dessa har vanligtvis skottlossningstillstånd i tätbebyggelse.

Skadade vilda djur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Strandade och döda valar

Valar tillhör statens vilt. Om du ser en strandad val ska du ringa Polisen på telefon 114 14. Det gäller oavsett om valen är död eller levande. Du kan också ringa Länsstyrelsen. Enligt jaktförordningen är du skyldig att kontakta polisen om du ser en död val. Rapportera också till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Rapportera dött djur Länk till annan webbplats..

Under de senaste åren har observationer av valar på västkusten ökat. Observationer av bland annat tumlare, späckhuggare, knölval, vikval och näbbval är bara några som inrapporterats längs västkusten. Man får gärna rapportera in observationer av levande valar till Informationscentralen för Västerhavet Länk till annan webbplats. eller nätverket www.valar.se Länk till annan webbplats..

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen

Om du observerar till exempel olja, diesel, plastpellets eller paraffinklumpar längs kusten så kontakta först din kommun eller mejla infovasterhavet@lansstyrelsen.se med position och gärna foto.

Algblomning

Ser vattnet missfärgat och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten har vi flera algsläkten som kan producera gifter, såsom Dinophysis och Alexandrium, men det är främst när de ansamlas i musslor och ostron som det kan bli giftiga halter för oss människor.

Ibland färgas vattnet i strandkanten och i båthamnar orange och då rör det sig sannolikt om algen Noctiluca scintillans även känd som mareld, vilken är ofarlig. Om man tar en skopa av det färgade vattnet och går in i ett mörkt rum och skakar så kan man bekräfta att det är mareld då de skapar eget ljus (bioluminiscens) vid stress och vattnet lyser då upp. Mer ljusblå och ”mjölkiga” blomningar längre ut till havs ses oftast av seglare och är vanligen kalkalgen Emiliania huxleyi, vilken också är ofarlig.

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot observationer av alla misstänkta blomningar via infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

Främmande invasiva arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya främmande arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan finns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. På västkusten kan man bland annat hitta stillahavsostron, blåskrabba, klängmedusa och svartmunnad smörbult. Man vet att de kan ha, eller redan har, en stor negativ påverkan på vår kustmiljö.

Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndighetens rapporterings-app för vattenorganismer:

Rappen Länk till annan webbplats.

Är du osäker på hur du ska hantera den så hör av dig till Informationscentralen för Västerhavet infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Rapportera gärna observationer av ovanliga arter

Rappen Länk till annan webbplats. används med fördel även för att rapportera in observationer av ovanliga arter som inte nödvändigtvis är vare sig främmande eller invasiva. Detta kan till exempel vara späckhuggare, tumlare, sköldpaddor, lungmaneter och klumpfiskar.

Vilda blåmusslor – plocka inte själv, köp dem!

Nya forskningsresultat visar att vilda blåmusslor har minskat avsevärt, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Informationscentralen för Västerhavet uppmanar därför istället att köpa blåmusslor från svenska odlingar i handeln. Om du vill se vilka odlingar som är i gång och skördar hittar du det på Livsmedelsverkets webbplats:

Musselkontroll - öppna och stängda odlingsområden Länk till annan webbplats.

Informationscentralen för Västerhavet är en av Sveriges tre marina informationscentraler. Vi drivs av Länsstyrelsen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt uppdrag handlar om att omvärldsbevaka Västerhavet och sprida kunskap och aktuell information till allmänheten. När det hänt något vid kusten hjälper vi till med att samordna kontakter. Vi tar också emot och analyserar övervakningsdata från Livsmedelsverket, SMHI och vattenvårdsförbundens övervakningsprogram.

Du kan kontakta oss med frågor och observationer som rör hela Västkusten, från norska gränsen i norr till Öresund i söder.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss