Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minskad kalkning av länets sjöar och vattendrag

Kalkning från helikopter

Länsstyrelsen i Hallands län kommer inte kunna bevilja bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i samma omfattning som tidigare. Orsaken är minskade pengar till kalkningen i kombination med ökade kostnader för kalkspridning.

Följderna blir att färre sjöar och vattendrag kommer kunna kalkas. Totalt rör det sig om 16 sjöar och två vattendrag där kalkningen kommer dras in helt.

Följande sjöar och vattendrag kommer inte kalkas under 2024:

  • Kungsbacka kommun: Glamsjö
  • Laholms kommun: Gröna sjö, Grötsjön, Björsjö, Hultån och Östersjön
  • Varbergs kommun: Stora Sävsjö och Gudmundaredssjön
  • Falkenbergs kommun: Stora Maresjö, Slissjön, Häradssjön och Skärsjö (vid Skärven)
  • Halmstads kommun: Assman, Attavarasjön, Digeshultasjön, Torvsjön, Toftasjön och Övrabökesjön.

Konsekvenser av en utebliven kalkning

Konsekvenserna av en utebliven kalkning blir att försurningskänsliga arter minskar och i värsta fall försvinner helt från de vatten som återförsuras. Några särskilt försurningskänsliga fiskarter är lax, öring och mört. Fritidsfisket riskerar att påverkas negativt när fiskbestånden minskar. Våra utrotningshotade arter flodkräfta och flodpärlmussla är känsliga för försurning eftersom de inte kan bygga upp sina skal när det finns för lite kalk i vattnet. Även många bottenlevande djur påverkas negativt, till exempel dagsländor och snäckor. Fåglar, uttrar och andra djur som söker föda i sjöar och vattendrag påverkas negativt om deras bytesdjur försvinner.

Hallands län är särskilt hårt drabbat av försurning på grund av ett historiskt stort nedfall av försurande ämnen i kombination med en försurningskänslig berggrund. Kalkning av försurade sjöar och vattendag är en av våra viktigaste miljöåtgärder och en förutsättning för fungerande ekosystem i försurade områden. De sjöar och vattendrag som vi inte kommer kunna kalka riskerar att återförsuras inom kort.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss