Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så rapporterar du fynd vid kusten

En säl ligger på rygg med slutna ögon på en strand, ena fenan håller den över munnen. 

Vart ska du vända dig om du till exempel hittar en död säl eller en skadad tumlare? Eller om du ser en vik med flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art?

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön. Har du observerat något spännande eller okänt?

Du kontaktar Informationscentralen för Västerhavet via

E-post: infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Webbsida: Informationscentralen Västerhavet, Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats Länk till annan webbplats.

Facebook: Informationscentralen för Västerhavet Länk till annan webbplats.

Det finns flera sidor där du kan rapportera in dina observationer direkt till den som är ansvarig, exempelvis Statens veterinärmedicinska anstalt. Informationscentralen för Västerhavet listar några av de viktigaste här.

Vilda blåmusslor – plocka inte själv, köp dem!

Först en uppmaning till er som brukar plocka och äta vilda blåmusslor på västkusten:
Informationscentralen för Västerhavet gör vanligtvis uppdateringar varje vecka för att alla ska kunna ta del av eventuella förhöjda halter av bakterier och olika alggifter som ansamlas i musslor och ostron i Bohuskustens odlingar. Nya forskningsresultat visar dock att vilda blåmusslor har minskat avsevärt, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Trenden håller fortsatt i sig 2023 och vi ser ingen bättring.


Informationscentralen för Västerhavet uppmanar därför alla att i stället köpa blåmusslor från svenska odlingar i handeln. Om du vill se vilka odlingar som är i gång och skördar hittar du det på Livsmedelsverkets webbplats:

Musselkontroll - öppna och stängda odlingsområden Länk till annan webbplats.

Rapportera döda djur, till exempel sälar och valar

Om du hittar en död säl på allmän plats, hör av dig till den kommunen du befinner dig i. Kommunen ansvarar för att ta bort döda djur som eventuellt ligger olägligt på allmänna platser. Ligger sälen på en privat strand är det markägaren som får avlägsna den eller sänka den i havet om den utgör en olägenhet.

Skicka gärna in din observation med position och bild till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De ansvarar för forskning och övervakning om hälsotillståndet hos fisk, utter, tumlare och säl:

Rapportera dött djur, Statens veterinärmedicinska anstalt. Länk till annan webbplats.

Döda sjöfåglar

Under våren 2022, liksom tidigare år, hade vi en del döda sjöfåglar vid västkusten och de visade sig vara utmärglade. En teori är att de inte hade tillräckligt med föda, till exempel blåmusslor. Om du ser en död sjöfågel så önskar vi få in denna observation med position till infovasterhavet@lansstyrelsen.se och direkt till Statens veterinärmedicinska anstalt:

Rapportera dött djur, Statens veterinärmedicinska anstalt. Länk till annan webbplats.

Rapportera skadade eller unga sälar

Om du hittar en sälkut (sälunge) eller en skadad säl kan du kontakta Naturhistoriska riksmuseet:

Hittat en levande eller skadad sälkut Länk till annan webbplats..

Du kan också kontakta Informationscentralen på infovasterhavet@lansstyrelsen.se. Då kan de skicka vidare eventuell information till ansvariga aktörer.

Sjuka djur

Om man observerar ett djur på kusten som verkar sjukt eller har svåra skador exempelvis säl, tumlare eller sjöfågel, kontakta infovasterhavet@lansstyrelsen.se så att de kan förmedla detta till rätt personer för hantering. Var noga med att aldrig ta i ett misstänkt sjukt djur utan handskar och lämplig skyddsutrustning.

Valar är statens vilt

Under de senaste åren har observationer av valar på västkusten ökat. Observationer av bland annat tumlare, späckhuggare, knölval, vikval och näbbval är bara några som inrapporterats längs västkusten. Alla valar är statens vilt enligt jaktlagen och jaktförordningen. Fynd av döda valar ska därför rapporteras till Polisen, 114 14, och antingen Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats. eller Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Rapportera dött djur Länk till annan webbplats..

Inrapportering av observationer av levande valar kan med fördel göras till oss på Informationscentralen för Västerhavet eller nätverket www.valar.se Länk till annan webbplats..

Främmande invasiva arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya främmande arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan finns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. På västkusten kan man bland annat hitta stillahavsostron, blåskrabba, klängmedusa och svartmunnad smörbult. Man vet att de kan ha, eller redan har, en stor negativ påverkan på vår kustmiljö.


Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndighetens rapporterings-app för vattenorganismer:

Rappen Länk till annan webbplats.

Är du osäker på hur du ska hantera den så hör av dig till Informationscentralen för Västerhavet infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Rapportera gärna observationer av ovanliga arter


Rappen Länk till annan webbplats. används med fördel även för inrapportering av ovanliga arter som inte nödvändigtvis är vare sig främmande eller invasiva. Detta kan till exempel vara späckhuggare, tumlare, sköldpaddor, lungmaneter och klumpfiskar.

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen

Om man observerar till exempel olja, diesel, plastpellets eller paraffinklumpar längs kusten så kontakta först din kommun eller mejla infovasterhavet@lansstyrelsen.se med position och gärna foto.

Algblomning

Ser vattnet missfärgat och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten har vi flera algsläkten som kan producera gifter, såsom Dinophysis och Alexandrium, men det är främst när de ansamlas i musslor och ostron som det kan bli giftiga halter för oss människor. Ibland färgas vattnet i strandkanten och i båthamnar orange och då rör det sig sannolikt om algen Noctiluca scintillans även känd som mareld, vilken är ofarlig. Om man tar en skopa av det färgade vattnet och går in i ett mörkt rum och skakar så kan man bekräfta att det är mareld då de skapar eget ljus (bioluminiscens) vid stress och vattnet lyser då upp. Mer ljusblå och ”mjölkiga” blomningar längre ut till havs ses oftast av seglare och är vanligen kalkalgen Emiliania huxleyi, vilken också är ofarlig.

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot observationer av alla misstänkta blomningar via infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

Informationscentralen för Västerhavet är en av Sveriges tre marina informationscentraler. Vi drivs av Länsstyrelsen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt uppdrag handlar om att omvärldsbevaka Västerhavet och sprida kunskap och aktuell information till allmänheten. När det hänt något vid kusten hjälper vi till med att samordna kontakter. Vi tar också emot och analyserar övervakningsdata från Livsmedelsverket, SMHI och vattenvårdsförbundens övervakningsprogram.

Du kan kontakta oss med frågor och observationer som rör hela Västkusten, från norska gränsen i norr till Öresund i söder.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss