Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Se filmen om Äskhult by

drönarbild över gård med hus och åker runt omkring

År 1997 bildades naturreservatet Äskhult by. Då inleddes det även stora restaureringar av markerna. För snart 20 år sedan, år 2004, ombildades Äskhult till ett kulturreservat. För att sprida kunskapen om Äskhults återskapade kulturlandskap finns det nu en film som berättar om detta landskap och hur vi arbetar i markerna.

Det landskap som nu har återskapats visar upp en unik helhetsmiljö, med anor långt bak i tiden, trots att restaureringarna inte på något sätt är klara, berättar Jenny Nord, antikvarie på Länsstyrelsen i Hallands län.

Landskapet är inte en färdig produkt utan något som lever, förändras och utvecklas långsamt. Vår målbild för Äskhult är det landskap som vi ser på storskifteskartan från 1825 och som redan då hade utvecklats under 100-tals år, kanske till och med 1000-tals år.

Men nu kan vi ändå säga att vi börjar nå en helhetsmiljö som visar hur kulturlandskapet kunde upplevas före de stora jordbruksreformerna på 1800-talet.

I Äskhult kan man idag uppleva:

  • bytomt med restaurerade hus som är byggnadsminnesförklarade, varav två är inredda efter bouppteckningar från 17- och 1800-talet.
  • återskapade kålgårdar (köksträdgårdar) med tidstypiska växter. Gröderna används dessutom i produkterna som serveras i caféet.
  • restaurerade åkrar med block, rösen och tegindelning samt - åtminstone till delar - gamla grödor (och tillhörande ogräs).
  • hårdvallsängar (torra ängar) och sidvallsängar (fuktiga ängar) med stubbskottsbruk och blomning.
  • den magiska gränsen mellan inägor (åker och äng) och utmark där ljunghed och mindre skogspartier finns.
  • lantrasdjur som betar och hästar som sköter åkerbruket.

En film om arbetet i landskapet

För att sprida kunskapen om Äskhults återskapade kulturlandskap har vi nu tillsammans med Mikael Agaton tagit fram en film som berättar om detta landskap och hur vi arbetar i markerna. Med i filmen är personal från Västkuststiftelsen som äger och förvaltar kulturreservatet, Kungsbacka kommun som driver café och pedagogisk verksamhet på plats samt Länsstyrelsens personal som planerar markvård tillsammans med Västkuststiftelsen och lämnar bidrag för denna. Även delar ur expertrådet och byggnadsvårdssnickare deltar i filmen.

Det finns en kort version på 5 minuter som ger en kortfattad bild av reservatet. Det finns också en längre versionen på 18 minuter som berättar mer ingående om Äskhults verksamheter, historia, de olika markslagen och hur vi arbetar idag.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss