Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om halländska hållbarhetsdilemman

Länsstyrelsen har en central roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att väga samman olika perspektiv, samordna samt underlätta och driva på omställningen.

Arbetet för ett hållbart samhälle är dock inte alltid enkelt. De olika målen i Agenda 2030 ställs ibland mot varandra och olika processer kan samverka eller motverka varandra beroende på omständigheter. För att komma framåt i hållbarhetsarbetet måste vi lyfta blicken och synliggöra samt erkänna olika konsekvenser, både positiva och negativa, med olika vägval.

På så sätt kan vi fatta medvetna beslut som tillsammans och var för sig bidrar till omställning mot en mer hållbar helhet säger Urszula Hansson särskilt sakkunnig i jämställdhet och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Hallands län.

Tre halländska hållbarhetsdilemman

Med utgångspunkt i detta har vi nu sammanställt tre halländska hållbarhetsdilemman, där det framgår hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet möts och samspelar med varandra.

Syftet är att introducera ett tankesätt och ge ett grundläggande kunskapsunderlag, som underlättar i att identifiera och hantera hållbarhetsfrågor utifrån olika perspektiv och i samverkan mellan olika aktörer i en halländsk kontext. På så sätt vill vi bidra till bättre förutsättningar för arbetet med regional tillväxt som leder till en hållbar och konkurrenskraftig region.

Rapporten är uppdelat i tre hållbarhetsdilemman.

  • Hur bygger vi?
  • Hur reser vi?
  • Hur konsumerar vi?

Ta del av hela rapporten här Länk till annan webbplats.

Mer om arbetet för ett hållbart Halland på webbplatsen Hallbarthalland.se Länk till annan webbplats.

Mer om hur vi jobbar med Agenda 2030

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss