Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. När vi har lediga tjänster listas de på denna sida.

Vi har upphandlat ett nytt rekryteringverktyg, och håller på att fasa ut vårt tidigare verktyg. Under en period ligger därför en del rekryteringar i vårt gamla verktyg, och andra i det nya. Därför kan det både finnas lediga jobb att söka samtidigt som det står att det inte finns lediga jobb. 

Finns det inga lediga jobb så är listan nedan tom.

  • Naturumvärdar till naturum Getterön

    Arbetet kommer att ske i samverkan med naturumföreståndaren och ordinarie naturvägledare, arbetsuppgifterna kommer i första hand att bestå i:

    •...

Rekryteringsprocessen

Du söker våra jobb digitalt. Vi läser alla ansökningar som kommer in. De sökande som bäst matchar de krav vi ställer kallas till intervju där utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper utgör grunden för frågorna. Vi använder oss av en intervjuguide, vilket innebär att du får svara på samma frågor som övriga kandidater.

Intervju

Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och 30 minuter.

Om högskoleutbildning eller examen varit ett krav eller en merit i annonsen så vill vi att du tar med dig en kopia av ditt utbildningsbevis alternativt examensbevis till intervjun.

Under intervjun kommer vi berätta om Länsstyrelsen i Hallands län, den specifika enheten och vad tjänsten innebär. Det är viktigt för oss att du vet vad det är för jobb du har sökt. Om det är något du ser som oklart eller något du vill få reda på mer om får du gärna ställa frågor under intervjun.

Referenser

Efter intervjun går vi igenom intervjumaterialet och tar referenser på de personer som bäst matchar kravprofilen. Vi tar inte referenser av slentrian, vilket leder fram till att vi tar endast referenser på de kandidater som är fortsatt intressanta efter intervjun. Vi brukar ta två referenser per kandidat där minst en ska ha haft en arbetsledande befattning över dig.

Besked efter intervju

När intervju och referenstagning är gjord tas ett beslut utifrån en helhetsbedömning, där tjänsten erbjuds till den kandidat som bäst motsvarar kvalifikationerna utifrån förtjänst och skicklighet. När anställningsavtalet är påskrivet och rekryteringen därmed är avslutad får de kandidater som har varit på intervju ett besked via telefon. Resterande sökande får besked via e-post. Hur lång tid det tar innan du får besked varierar stort i och med att det beror på hur många intervjuer som ska genomföras och hur fort det går att få tag i referenserna.

Besöksadress och annan relevant information på sidan Kontakta oss

När du kommer till Länsstyrelsen i Hallands län går du till receptionen och anmäler ditt besök. Du anger vad du heter, vem du ska träffa och vilken tid intervjun börjar.

Hör av dig om du har några frågor eller funderingar kring rekryteringsprocessen (se kontaktuppgifter nedan).

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanansökningar

Som statlig myndighet är Länsstyrelsen i Hallands län enligt Anställningsförordningen skyldig att annonsera lediga jobb. Av den anledningen har vi ingen möjlighet att ta emot spontanansökningar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)