Lediga jobb

När vi har lediga tjänster listas de på denna sida. Är listan tom finns inga lediga tjänster att söka. Välkommen med din ansökan!

  • Administratör inriktning arkiv

    Tjänsten som administratör med inriktning arkiv är placerad på diarie- och arkivfunktionen som är organisatoriskt placerad vid enheten för verksamhetsstöd....
  • Handläggare dricksvattendirektivet och grundvatten

    Tjänsten är placerad inom funktionen för vatten på naturvårdsenheten. Naturvårdsenheten består idag av 45 medarbetare som arbetar inom olika sakområden. I...
  • Beredskapshandläggare

    Tjänsten som beredskapshandläggare är placerad vid länsstyrelsens beredskapsenhet där det för närvarande arbetar 23 personer. Beredskapsenheten samarbetar med...

Praktik och examensarbete

På länsstyrelsen vill vi ta emot praktikanter och examensarbetare, men för att kunna erbjuda en meningsfull tid hos oss gör vi det under förutsättning att vi har tid och möjlighet.

Av försäkringsskäl kan vi bara ta emot praktikanter som anvisas av Arbetsförmedlingen eller utbildningssamordnare, som högskola eller universitet, där du som söker är försäkrad.
Söker du praktik med koppling till programmen för nyanlända samt personer med funktionsnedsättning så vänligen kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för vidare hantering.

Vi tar emot och hanterar intresseanmälningar löpande via vårt formulär. Svara utförligt på urvalsfrågorna och bifoga ditt CV.

Vi hör av oss om vi ser en möjlighet att kunna erbjuda kvalificerade praktik- eller examensarbetsuppgifter till dig. Om du inte hör något ifrån oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål.

Välkommen med din intresseanmälan!

 Jag är intresserad av: * (obligatorisk)
Jag är intresserad av:Hur sker din praktik? * (obligatorisk)
Hur sker din praktik?Vid vilken/vilka enheter är du intresserad att göra praktik/examensarbete vid? * (obligatorisk)
Vid vilken/vilka enheter är du intresserad att göra praktik/examensarbete vid?
Rekryteringsprocessen

Du söker våra jobb digitalt. Vi läser alla ansökningar som kommer in. De sökande som bäst matchar de krav vi ställer kallas till intervju där utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper utgör grunden för frågorna. Vi använder oss av en intervjuguide, vilket innebär att du får svara på samma frågor som övriga kandidater.

Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och 30 minuter.
Om högskoleutbildning eller examen varit ett krav eller en merit i annonsen så vill vi att du tar med dig en kopia av ditt utbildningsbevis alternativt examensbevis till intervjun.
Under intervjun kommer vi berätta om Länsstyrelsen i Hallands län, den specifika enheten och vad tjänsten innebär. Det är viktigt för oss att du vet vad det är för jobb du har sökt. Om det är något du ser som oklart eller något du vill få reda på mer om får du gärna ställa frågor under intervjun.

Efter intervjun går vi igenom intervjumaterialet och tar referenser på de personer som bäst matchar kravprofilen. Vi tar inte referenser av slentrian, vilket leder fram till att vi tar endast referenser på de kandidater som är fortsatt intressanta efter intervjun. Vi brukar ta två referenser per kandidat där minst en ska ha haft en arbetsledande befattning över dig.

Besked efter intervju

När intervju och referenstagning är gjord tas ett beslut utifrån en helhetsbedömning, där tjänsten erbjuds till den kandidat som bäst motsvarar kvalifikationerna utifrån förtjänst och skicklighet. När anställningsavtalet är påskrivet och rekryteringen därmed är avslutad får de kandidater som har varit på intervju ett besked via telefon. Resterande sökande får besked via e-post. Hur lång tid det tar innan du får besked varierar och beror bland annat på hur många intervjuer som ska genomföras och hur fort det går att få tag i referenserna.

Ingen möjlighet att ta emot spontanansökan

Som statlig myndighet är Länsstyrelsen i Hallands län enligt Anställningsförordningen skyldig att annonsera lediga jobb. Av den anledningen har vi ingen möjlighet att ta emot spontanansökningar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss